Bản đồ Lạng Sơn, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Lạng Sơn

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Giới thiệu: Chi Lăng là huyện nằm ở phía nam tỉnh Lạng Sơn, phía đông giáp với huyện Lộc Bình, phía bắc giáp huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan và thành phố Lạng Sơn, phía tây giáp một phần huyện Văn Quan, phía tây nam giáp huyện Hữu Lũng, phía nam giáp với huyện Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang. Huyện có diện tích 703 km2 và dân số là 73.887 người (2009) Huyện có hai thị trấn Chi Lăng và Đồng Mỏ, huyện lỵ là thị trấn Đồng Mỏ nằm trên đường quốc lộ 1A cách thành phố Lạng Sơn 35 km về hướng tây nam và gồm 19 xã.Huyện Chi Lăng được thành lập ngày 16 tháng 12 năm 1964 trên cơ sở hợp nhất huyện Ôn Châu và một phần huyện Bằng Mạc, gồm 1 thị trấn Đồng Mỏ và 20 xã: Bắc Thủy, Bằng Hữu, Bằng Mạc, Chi Lăng, Chiến Thắng, Gia Lộc, Hòa Bình, Hữu Kiên, Hữu Liên, Lâm Sơn, Liên Sơn, Mai Sao, Nhân Lý, Quan Sơn, Quang Lang, Thượng Cườn, Vân An, Vạn Linh, Vân Thủy, Y Tịch. Ngày 28 tháng 3 năm 1983, thành lập thị trấn Chi Lăng từ một phần xã Chi Lăng. Ngày 11 tháng 9 năm 1989, chuyển xã Hữu Liên về huyện Hữu Lũng quản lý. Từ đó, huyện Chi Lăng có 2 thị trấn và 19 xã, giữ ổn định cho đến nay.
Diện tích:  703 km2
Vùng miền: Bắc bộ
Dân tộc: kinh
Mua bản đồ Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn Google Map
:
Bản đồ hành chính Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng SơnDanh sách bản đồ các địa phương trong Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn


Bản đồ , Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Vân An, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Vân Thủy, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Gia Lộc, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Bắc Thủy, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Chiến Thắng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Mai Sao, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Bằng Hữu, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Thượng Cường, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Bằng Mạc, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Lâm Sơn, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Liên Sơn, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Vạn Linh, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Hòa Bình, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Quang Lang, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Hữu Kiên, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Quan Sơn, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Y Tịch, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn Bản đồ Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn Reviewed by Unknown on tháng 12 30, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.