Bản đồ Lạng Sơn, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Lạng Sơn

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng ,Tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ  Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Giới thiệu: Đồng Mỏ là một thị trấn thuộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Thị trấn Đồng Mỏ có diện tích 4,73 km², dân số năm 1999 là 6934 người, mật độ dân số đạt 1466 người/km².
Diện tích: 4,73 km²
Vùng miền: Bắc bộ
Dân tộc: kinh
Mua bản đồ  Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ  Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn Google Map
:
Bản đồ hành chính Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng SơnDanh sách bản đồ các địa phương trong Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ , Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Vân An, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Vân Thủy, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Gia Lộc, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Bắc Thủy, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Chiến Thắng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Mai Sao, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Bằng Hữu, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Thượng Cường, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Bằng Mạc, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Lâm Sơn, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Liên Sơn, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Vạn Linh, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Hòa Bình, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Quang Lang, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Hữu Kiên, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Quan Sơn, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Y Tịch, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng ,Tỉnh Lạng Sơn Bản đồ Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng ,Tỉnh Lạng Sơn Reviewed by Unknown on tháng 12 28, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.