Bản đồ Lạng Sơn, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Lạng Sơn

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Xã Bắc Xa ,Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ Xã Bắc Xa, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Xã Bắc Xa, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Giới thiệu: Bắc Xa là một xã thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Xã Bắc Xa có diện tích 156,31 km², dân số năm 2014 là 1441 người, mật độ dân số đạt 8 người/km².
Diện tích: 156,31 km²
Vùng miền: Bắc bộ
Dân tộc: kinh
Mua bản đồ Xã Bắc Xa, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Xã Bắc Xa, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn Google Map
:
Bản đồ hành chính Xã Bắc Xa, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng SơnDanh sách bản đồ các địa phương trong Xã Bắc Xa, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ , Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Thị trấn NT Thái Bình, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Bắc Xa, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Bính Xá, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Kiên Mộc, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Thái Bình, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Cường Lợi, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Châu Sơn, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Đồng Thắng, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ Xã Bắc Xa ,Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn Bản đồ Xã Bắc Xa ,Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn Reviewed by Unknown on tháng 12 29, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.