Bản đồ Lạng Sơn, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Lạng Sơn

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Xã Trấn Yên. Huyện Bắc Sơn .Tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ Xã Trấn Yên, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Xã Trấn Yên, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Giới thiệu: Trấn Yên là một xã thuộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Xã Trấn Yên có diện tích 89,44 km², dân số năm 2016 là 6581 người có 1412 khẩu,mật độ dân số đạt 61 người/km². Gồm có 22 thôn bản trong đó có 6 thôn đa số là Dân tộc Dao (Nà kéo, Pá Ó, Nóoc Mò, Lần Cà 1, Lân Cà 2, lân Hoèn)
Diện tích:  89,44 km²
Vùng miền: Bắc bộ
Dân tộc: 6 thôn đa số là Dân tộc Dao (Nà kéo, Pá Ó, Nóoc Mò, Lần Cà 1, Lân Cà 2, lân Hoèn)
Mua bản đồ Xã Trấn Yên, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Xã Trấn Yên, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn Google Map
:
Bản đồ hành chính Xã Trấn Yên, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng SơnDanh sách bản đồ các địa phương trong Xã Trấn Yên, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ , Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Long Đống, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Vạn Thủy, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Quỳnh Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Đồng ý, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Tân Tri, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Hữu Vĩnh, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Tân Lập, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Vũ Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Chiêu Vũ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Tân Hương, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Vũ Lăng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Trấn Yên, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Nhất Hòa, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Tân Thành, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ Xã Nhất Tiến, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ Xã Trấn Yên. Huyện Bắc Sơn .Tỉnh Lạng Sơn Bản đồ Xã Trấn Yên. Huyện Bắc Sơn .Tỉnh Lạng Sơn Reviewed by Unknown on tháng 12 28, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.